Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Các thương hiệu mạnh hiện Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/)đang là nhà cung cấp gồm có.

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) ART | Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) Haicatex | Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) VNT | Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) TS | Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) PH

Vải địa ART do nhà máy thi sơn sản xuất ký hiệu ART. Vải địa Haicatex ký hiệu HD, do nhà máy Công nghiệp Hà Nội sản xuất công nghệ Đức.

Vải địa VNT ký hiệu VNT của nhà máy VNT sản xuất, với công nghệ Hàn Quốc. Vải địa Polyfelt của hãng Polyfelt Malaysia có độ dầy và hệ số thấm cao hơn hàng sản xuất trong nước.

Vải địa do nhà máy Đại Cường ký hiệu PH giá rẻ chất lượng phù hợp với yêu cầu.

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Với mong muốn phát triển nguồn vật tư chất lượng cho các công trình giao thông, các dự án, đóng góp vào sự phồn thịnh của Việt Nam, Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/)cam kết đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, lấy khẩu hiệu ” Bền vững từ chân công trình” làm kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) dệt – Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) gia cường

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) dệt GML, GM xuất xứ Hàn Quốc có cường lực 2 chiều giống nhau hoặc khác nhau. GM10, DM10 (100/100kN/m) và GM20, DM20 (200/200kN/m), GML10, DML10 (100/50kN/m) và GML20 DML20 (200/50kN/m)

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (https://vaidiakythuatvietnam.com/) DM và DML xuất xứ Hàn Quốc hàng hóa thân là sản phẩm GML và GM

Vải địa dệt PP Việt Nam Sản xuất ứng dụng rộng rãi trong các công trình công nghiệp và dân dụng

Màng chống thấm HDPE – Tấm chống thấm HDPE

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Màng chống thấm Việt Nam | Màng chống thấm Huitex Đài Loan: | Màng chống thấm GSE thái lan | Màng Chống thấm Solmax Malaysia

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Màng chống thấm Huitex Đài Loan có chiều khổ dài 7m. Độ dầy từ 0,5mm – 2,5mm ký hiệu HDPE HD030; HDPE HD050 – 0,5ly; HDPE HD100 – 1ly ; Màng chống thấm HDPE Việt Nam (VIP), chiều khổ 2m. Sản phẩm chính: VIP08 -0,8 ly HDPE VIP10 – 1ly.

Màng chống thấm GSE có độ dầy từ 0.3 – 5mm; HDPE GSE 0.30 ly; HDPE GSE 0.50 ly; Màng chống thấm solmax có độ dày từ 0.3mm tới 5mm ký hiệu: SOLMAX 420-9000 – 0,5 ly SOLMAX 430-9000 – 0,75ly;.

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật tại Hà Nội giá rẻ

Vải địa kỹ thuật