Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Nhà cung cấp VẢI ĐỊA, MÀNG CHỐNG THẤM, BẤC THẤM, RỌ ĐÁ uy tín, chất lượng, giá tốt trên toàn quốc

-Vải địa kỹ thuật (Vải địa kỹ thuật  (https://vaidiakythuatvietnam.com/)): Bao gồm vải địa kỹ thuật dệt và không dệt gia cố nền đất yếu, phân cách ổn định nền đường, tiêu thoát, lọc ngược:

. Vải địa kỹ thuật không dệt VNT -Việt Nam:

VNT14, VNT15, VNT18, VNT19, VNT22, VNT23, VNT24, VNT25, VNT28, VNT30, VNT40, VNT50, VNT56,…

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

. Vải địa kỹ thuật không dệt ART -Việt Nam https://vaidiakythuatvietnam.com/:

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

ART8, ART9, ART11, ART12, ART14, ART15, ART17, ART 20, ART22, ART24, ART25, ART28…

. Vải địa kỹ thuật không dệt HD – Việt Nam:

HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C

. Vải địa kỹ thuật không dệt TS – Malaysia: TS10, TS20, TS25, TS30, TS35, TS40, TS50, TS60, TS65, TS70, TS76, TS80

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt

.Vải dệt:. Vải địa ỹ thuật dệt, cường độ cao: GML – Hàn Quốc: GML10, GML20;

Vải dệt PP – Việt Nam: PP25; PP50; PP70…

Hàng mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, xuất sứ rõ ràng được giao tại công trình trong lãnh thổ Việt Nam với số lượng lớn và chủng loại theo yêu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp.

Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt
Giá 1m2 vải địa kỹ thuật dệt