Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Sử dụng dịch vụ gửi hàng từ Anh về Việt Nam quý khách hàng có thể gửi các loại sản phẩm như sau :

+ Quần Áo.

+ Hàng Mỹ Phẩm.

+ Đồ dùng cá nhân.

+ Tài liệu, hồ sơ du học, hồ sơ mời thầu, hồ sơ việc làm …

+ Visa các loại, hộ chiếu …

+ Thực phẩm là đồ khô, bánh kẹo …

+ Các loại hóa chất, dung dịch, dung môi gưi đi nghiên cứu và sử dụng …

+ Máy móc công nghiệp …

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Các bước nhập hàng từ nước ngoài về như sau :

Bước 1 : Quý khách hàng cung cấp địa chỉ bao gồm thông tin về người gửi hàng bên nước cần lấy, thông tin về hàng hóa và đặc biệt lưu ý cung cấp số điện thoại người gửi. Thông tin người nhận hàng ở Việt Nam để phát hàng .

Bước 2 : Công ty https://www.giacuocguihangdimy.com/ (chuyển hàng từ nước ngoài về việt nam) sẽ báo giá lại cho quý khách hàng theo đúng bảng khai hàng hóa.

Bước 3 : Sau 01 ngày làm việc HTTP://WWW.giacuocguihangdimy.com/ (CHUYểN HÀNG Từ NƯớC NGOÀI Về VIệT NAM) sẽ xác nhận thông tin và lấy hàng theo đúng quy trình giao nhận chính hãng.

Bước 4 : Thanh toán hàng hóa vận chuyển cho công ty https://www.giacuocguihangdimy.com/ (chuyển hàng từ nước ngoài về việt nam) thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hàng hóa mặt.

Bước 5 : Giao mã bill và Invoice cho người nhận hàng tại Việt Nam để theo dõi quá trình di chuyển của hàng hóa thông qua dịch vụ Check mã bill HTTP://WWW.giacuocguihangdimy.com/ (CHUYểN HÀNG Từ NƯớC NGOÀI Về VIệT NAM).

Bước 6 : HTTP://WWW.giacuocguihangdimy.com/ (CHUYểN HÀNG Từ NƯớC NGOÀI Về VIệT NAM) tiến hành thông quan và liên hệ với khách hàng để phát hàng theo đúng địa chỉ ghi trên Invoice.

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Tìm hiểu quy trình nhập hàng về Việt Nam quý khách hàng tham khảo bài viết :  quy trình nhập hàng về Việt Nam từ nước ngoài

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Các bước nhập hàng từ Anh như sau :

Bước 1 : Người sử dụng dịch vụ từ Việt Nam, cung cấp cho công ty chúng tôi về  :

+ Tên người gửi hàng bên Anh.

+ Tên công ty ( nếu có ), địa chỉ lấy hàng tại công ty hoặc nhà riêng …

+ Số điện thoại của người gửi hàng bên nước Anh.

+ Thông tin về hàng hóa, sản phẩm muốn lấy về việt Nam.

+ Thông tin chi tiết người nhận hàng tại Việt Nam.

Bước 2 : HTTP://WWW.giacuocguihangdimy.com/ (CHUYểN HÀNG Từ NƯớC NGOÀI Về VIệT NAM) bên Anh sẽ xác nhận thông tin và tiến hàng lấy hàng cấp mã bill ( Quá trình là 01 ngày duy nhất ).

Bước 3 : Tiến hành phát hàng tại Việt Nam (  Thủ tục Hải Quan liên quan tới gói hàng + phát hàng cho người nhận tại Việt Nam ).

Bước 4 : Kết thúc quá trình lấy hàng về Việt Nam.

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam

Nhận gửi hàng từ Anh về Việt Nam